تفاوت استابیلایزر سروو موتور و رله ای :

استابیلایزر رله ای
استابیلایزر سروو موتور
دقت ولتاژ

خروجی با تلورانس 10%

خروجی با تلورانس 1% ورودی با تلورانس 50%

نحوه اصلاح ولتاژ

پله ای در بازه های 20 ولت

25 ولت بر ثانیه

گنجایش بار

تا حداکثر  10 کاوا

مدل 5000 کاوا نیز موجود است ولی طبق سفارش بالاتر هم میتوان ساخت

نحوه عملکرد

رله همراه با ترانس

ترانس افزاینده و کاهنده همراه با اتو ترانس